- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Asai, Kazuyuki, Kyoto University of Education, Kyoto, Japan

H

Hayashi, Yugo, Ritsumeikan University, Ibaraki
Hirose, Hideo
Horita, Tatsuya, Graduate School of Information Sciences, Tohoku University
Horita, Tatsuya, Graduate School of Information Sciences Tohoku University (Japan)
Horita, Tatsuya, Graduate School of Information Sciences, Tohoku University, Miyagi, Japan
Horita, Tatsuya, Graduate School of Information Sciences, Tohoku University
Hou, Huei-tse, National Taiwan University of Science and Technology

K

Kakeshita, Tetsuro, Saga University
Kaneko, Kosuke, Kyushu University
Kawahara, Masato, Shizuoka University, Hamamatsu
Kishi, Kazuya, Kyushu Institute of Technology
Kojima, Kentaro, Kyushu Universtiy, Japan
Kubo, Shunichi, Graduate School of Information Sciences, Tohoku University, Miyagi, Japan

L

Liao, Wei-Chi, National Taipei University of Education, Taipei, Taiwan

M

Maki, Seiji, Yamagata Prefectural Murayama Industrial High School
Miura, Motoki
Miyazaki, Yoshinori
Murata, Miyuki, Kumamoto National College of Technology

O

Okubo, Kiichiro, Graduate School of Information Sciences, Tohoku University, Miyagi, Japan

R

Rienovita, Ellina, Shizuoka University, Hamamatsu, Japan and Indonesia University of Education, Bandung, Indonesia

S

Sato, Katsumi, Graduate School of Educational Informatics Research Division, Tohoku University
Sato, Kazunori, Tokoha University, Shizuoka, Japan
Sugai, Michiko, Graduate School of Information Sciences, Tohoku University

T

Takeuchi, Yugo, Shizuoka University, Hamamatsu

1 - 25 of 33 items    1 2 > >>